15 - İyun Milli Qurtuluş Günü - xalqımızın zəfər tarixidir.
15-06-2022, 11:51
126

15 - İyun Milli Qurtuluş Günü - xalqımızın zəfər tarixidir.

15-06-2022, 11:51

 

 

 

Xalqımızın tarixində böyük əhəmiyyət daşıyan elə günlər var ki, millətin gələcək həyatını müəyyən edən mühüm başlanğıcların əsası qoyulub. Belə mühim günlərdən biridə, Azərbaycan Respublikasının tarixi yaddaşına qızıl hərflərlə yazılan 15 İyun – Milli Qurtuluş Günüdür. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan xalqı üçün böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik olan bir gündür. İyunun 15-i xalqımız üçün əsl qurtuluş tarixidir. Bu tarixi yaradan isə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan Heydər Əliyev fenomenidir. 

69 cu ildə Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının rəbərliyinə gəlidiyi dövürdən xalqımıza olan əvəz olunmaz məhəbbəti dahi bir rəhbər kimi ölkənin bütün sahələrində özünü biruzə etdi. Sovet hakimiyyətini məhv etmək istəyən ingilis agenti Mixail Qarbaçov Sover Hakimyyətinin rəhbərliyinə gələn kimi Heydər Əliyev kimi uzaq görən şəxsin yanında kiçik bir addım belə atmasına heç bir şansı olmadığını görüb, bir çarə kimi Heydər Əliyevi Sovet hakimiyyətinin rəhbərliyindən uzaqlaşdırmağa məcbur oldu. qarşısında heç bir əngəl görməyən Qarbaçov, minlərlə məzlum insanın qanı bahasına Sovet hakimiyyətini dağıtmağa müvəffəq oldu. Heydər Əliyevin hakimiyyətdən üzaqlaşdırıldığı zaman kəsiyində heç bir siyasi sərişdəsi omayan şəxlər Azərbaycanda at oynadırdı. Müstəqilliyini yenicə əldə etmiş müharibə şərayətində yaşayan Azərbaycan daxili hərcimircilik içində bir dövlət kimi özünün son günlərinə hazırlaşmışdı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi ilə ölkənin düşdüyü pad vəziyyətindən çıxış yolu görən Azərbaycan ziyallıları 91 nəfər alimin imzası ilə Heydər Əliyemə müraciyyət edir. Heydər Əliyevin xalq tərəfindən hakimiyyətə gətiriləcəyini görən   Daxili və xarici düşmənlər yerli azlıqların və bölgələrin adından çıxış edərək ölkəni bir neçə yerə parçalayıb məhv etməyə cəhd edir. Qurani rərimdə dediyi kimi, siz çox məkirli fikirlər xəyallar qura bilərsiz. Lakin Allah hər şeyi bildiyi üçün sizin məkirli xəyallarınız həyata keçməyən arzu kimi ürəyinizdə qalacaq. 

Heydər Əliyev xalqın çağırışı ilə hakimiyyətə gələndə, ölkə büdcəsi kimi dövlət idarə etmə inistutuda yox idi. Xalqımızın qələbə çalması üçün zamana ehtiyacı olduğunu görən Heydər Əliyev uzun müddərli sülh sazişi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozan işğalçıların başının altına yumşaq bir yastıq qoydu. 

Xarici düşmənləri pauza jejiminə qoyan Heydər Əliyev Azərbaycan dövlət qanunları ilə də daxili düşmənləri məhv etdi. əsrin müqaviləsi kimi dünya enerji lahiyəsini həyata keçirən Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının təməlini qoydu. Azərbaycan Dövlətinin dövlətçiliyinin qarantı kimi dirçəliş dövrünü yaşayan ölkə iqtisadiyatı vasitəsi ilə bütün sahələrin inkişaf etmə təməlini qoydu. Həyatını Azərbaycan Dövlətinə həsr edən Heydər Əliyev əvəz olunmaz fədakarlığı ilə bütün varlığını Azərbaycana fəda etdi. Ölkənin ən çətin günündə tam məsuliyyətlə xalqın səsinə səs verən Heydər Əliyev heç bir bəndənin öhtəsindən gələ bilməyəcək bir ağır yükün məhsuliyətini öhtəsinə götürüb, alnı açıq gəkildə vəzifəsini artığı ilə yerinə yetirməyinə baxmayaraq, Axır nəfəsinə kimi xalqın və dövlərin gecə gündüz demədən həyatını belə millətə və dövlətə fəda etdi. 

Heydər Əliyev irsinin laiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Ali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev Azərbaycanın inkişaf etmiş dövlətlər sirasında uğurla adımlamasını təmin edərək, məqamı çatanda siaysi iradəsi və dəmir yumuruğu ilə düşmənləri məh vdərək işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsinə nail oldu. 

Allah doğurdanda xalqımızı gör necə sevir ki, ən çətin məqalma xalqımızın imdadına yetişmək üçün Heydər Əliyev kimi siyasi fenomeni və İlham Əliyev kimi dərim iradə sahibiniölkə rəhbərliyinə gətirib dünya xalqları arasında milətinizin nə qədər böyük patensiyalı olduğunu göstərir. 

Bərdə Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Sərdar Nəriman oğlu Əhmədov 

 

dle

FACEBOOK ŞƏRH YAZ